Monthly Archives: November 2018

Thêm swap cho ubuntu

Giới thiệu Một trong những cách dễ nhất để tăng khả năng đáp ứng của server và tránh lỗi tràn bộ nhớ trong các ứng dụng là thêm swap. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ giới thiệu cách cấu hình swap vào server Ubuntu 16.04. Chú ý: Mặc dù swap thường được khuyến khích cho các… Read More »

Giới thiệu về maintain FreeBSD cơ bản

Giới thiệu Khi quản lý các server FreeBSD, điều quan trọng là phải hiểu các quy trình maintain cơ bản sẽ giúp bạn giữ cho hệ thống của mình ở trạng thái tốt. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ đề cập đến các quy trình cơ bản cần thiết để giữ cho server của bạn… Read More »

Cách cấu hình xác thực dựa trên SSH key trên server FreeBSD

Giới thiệu SSH, hoặc security shell, là một giao thức mạng cung cấp một cách an toàn, được mã hóa để giao tiếp và quản lý các server của bạn. Vì SSH là cách phổ biến nhất để làm việc với server FreeBSD, bạn sẽ muốn tự làm quen với các cách khác nhau mà bạn… Read More »

Làm Quen Với FreeBSD

Giới Thiệu FreeBSD là một hệ điều hành hiệu năng cao, an toàn phù hợp với nhiều vai trò server khác nhau. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản về cách bắt đầu với một server FreeBSD. Hướng dẫn này nhằm cung cấp một thiết lập chung cho các server… Read More »