Monthly Archives: December 2018

Part 2 – Cài đặt docker trên Windows (Phần 4)

Bạn đã từng cài đặt Docker Toolbox, Docker Machine hoặc VirtualBox chưa? Docker cho Windows hiện tại yêu cầu Hyper-V của Microsoft. Khi được bật, VirtualBox sẽ không còn có thể chạy các máy ảo (image VM của bạn sẽ vẫn còn). Bạn vẫn có thể sử dụng docker-machine để quản lý máy chủ từ xa. Bạn có… Read More »

Part 2 – Cài đặt docker trên MacOS (Phần 3)

Docker cho Mac cung cấp một ứng dụng native Mac cài đặt /Applications. Nó tạo liên kết tượng trưng (symbolic link) trong /usr/local/bin cho docker và docker-compose với các phiên bản Mac với các lệnh trong gói ứng dụng. Cài đặt gói Docker cho Mac: Docker Engine Docker CLI Client Docker Compose Docker Machine Bạn đã chạy Docker Toolbox và… Read More »

Part 1 – Docker là gì và tại sao nó ngày càng trở lên phổ biến?

Năm năm trước, Solomon Hykes đã giúp thành lập một doanh nghiệp, Docker , tìm cách làm cho các container dễ sử dụng. Với việc phát hành Docker 1.0 vào tháng 6 năm 2014, tiếng vang đã trở thành tiếng gầm. Và, trong những năm qua, nó ngày càng trở nên phổ biến. Tất cả sự ồn ào đang xảy ra… Read More »

Devops là gì?

DevOps là gì? DevOps là một tập hợp tự động hóa các quy trình giữa các nhóm phát triển phần mềm và CNTT, để họ có thể xây dựng, kiểm tra và phát hành phần mềm nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Khái niệm về DevOps được thành lập dựa trên việc xây dựng văn… Read More »

Tích hợp liên tục – Continuous Integration (CI) – Phần 1

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về tất cả mọi thứ Tích hợp liên tục, (CI) cách nó liên kết với Triển khai liên tục (Continuous Deployment) và Phân phối liên tục (Continuous Delivery), cách bắt đầu với chúng. Khi bạn biết về nó, tôi sẽ nói chi tiết hơn về thực tiễn và… Read More »

Xây dựng CI/CD với AWS CodePipeline và Elastic Beanstalk

DevOps đang nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn và CI / CD (Tích hợp liên tục và phân phối / triển khai liên tục – Continuous Integration and Continuous Delivery/Deployment) là thuật ngữ thường được liên kết với việc phát triển và phát hành (release) phần mềm trong quy trình DevOps. Nói một cách… Read More »