Category Archives: docker

Khóa Học Docker căn bản. Trong serie bài học này, bạn sẽ có các khái niệm căn bản về Docker, cách dùng nó vào các dự án thực tế.

Part 2 – Cài đặt docker trên Windows (Phần 4)

Bạn đã từng cài đặt Docker Toolbox, Docker Machine hoặc VirtualBox chưa? Docker cho Windows hiện tại yêu cầu Hyper-V của Microsoft. Khi được bật, VirtualBox sẽ không còn có thể chạy các máy ảo (image VM của bạn sẽ vẫn còn). Bạn vẫn có thể sử dụng docker-machine để quản lý máy chủ từ xa. Bạn có… Read More »

Part 2 – Cài đặt docker trên MacOS (Phần 3)

Docker cho Mac cung cấp một ứng dụng native Mac cài đặt /Applications. Nó tạo liên kết tượng trưng (symbolic link) trong /usr/local/bin cho docker và docker-compose với các phiên bản Mac với các lệnh trong gói ứng dụng. Cài đặt gói Docker cho Mac: Docker Engine Docker CLI Client Docker Compose Docker Machine Bạn đã chạy Docker Toolbox và… Read More »

Part 1 – Docker là gì và tại sao nó ngày càng trở lên phổ biến?

Năm năm trước, Solomon Hykes đã giúp thành lập một doanh nghiệp, Docker , tìm cách làm cho các container dễ sử dụng. Với việc phát hành Docker 1.0 vào tháng 6 năm 2014, tiếng vang đã trở thành tiếng gầm. Và, trong những năm qua, nó ngày càng trở nên phổ biến. Tất cả sự ồn ào đang xảy ra… Read More »

Part 2 – Cách cài đặt và sử dụng Docker trên Ubuntu 18.04 (phần 1)

Docker là một công nghệ container hóa cho phép bạn nhanh chóng xây dựng, kiểm tra và triển khai các ứng dụng dưới dạng các container di động, tự cung cấp, hầu như có thể chạy ở mọi nơi. Docker đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho việc triển khai container và nó là… Read More »