Part 2 – Cài đặt docker trên Windows (Phần 4)

By | 28 December, 2018

Bạn đã từng cài đặt Docker Toolbox, Docker Machine hoặc VirtualBox chưa?

Docker cho Windows hiện tại yêu cầu Hyper-V của Microsoft. Khi được bật, VirtualBox sẽ không còn có thể chạy các máy ảo (image VM của bạn sẽ vẫn còn). Bạn vẫn có thể sử dụng docker-machine để quản lý máy chủ từ xa.

Bạn có tùy chọn nhập default VM sau khi cài đặt Docker cho Windows từ menu Cài đặt trong Khay hệ thống.

Docker cho Windows cho phép Hyper-V nếu cần thiết; điều này đòi hỏi phải khởi động lại máy.

Yêu cầu

Docker cho Windows chạy trên Windows 10 Pro, Enterprise và Education 64-bit; Cập nhật 1511 tháng 11, Build 10586 trở lên. Docker có kế hoạch hỗ trợ nhiều phiên bản Windows 10 hơn trong tương lai.

Cài đặt

  1. Tải xuống Docker .
  2. Nhấp đúp InstallDocker.msiđể chạy trình cài đặt.
  3. Làm theo Trình hướng dẫn cài đặt: chấp nhận giấy phép, ủy quyền trình cài đặt và tiến hành cài đặt.
  4. Nhấp vào Kết thúc để khởi chạy Docker.
  5. Docker bắt đầu tự động.
  6. Docker tải một cửa sổ “Welcome”, cung cấp cho bạn các mẹo và quyền truy cập vào tài liệu Docker.

Verification

Biểu tượng cá voi trong thanh trạng thái biểu thị một thể hiện Docker đang chạy (và có thể truy cập qua thiết bị đầu cuối).

Mở PowerShell hoặc terminal Windows yêu thích của bạn (ví dụ: CMD) và nhập $ docker run hello-world.

Windows nhắc bạn truy cập mỗi khi Docker khởi động, cho phép Docker quản lý các máy ảo Hyper-V. Lần đầu tiên Docker bắt đầu, bạn có thể cần cung cấp mã thông báo từ email mời thử nghiệm Beta. Khi quá trình khởi tạo hoàn tất, chọn About Docker từ vùng thông báo và xác minh bạn có phiên bản mới nhất.

Từ PowerShell (hoặc terminal của Windows mà bạn yêu thích), kiểm tra các phiên bản của dockerdocker-compose và xác minh cài đặt của bạn:

PS C:\Users\username> docker --version
PS C:\Users\username> docker-compose --version
PS C:\Users\username> docker-machine --version

Trước khi bạn dừng lại, hãy kiểm tra máy chủ web Dockerized; từ PowerShell hoặc cmd.exe, hãy chạy:

$ docker run -d -p 80:80 --name webserver nginx

Nếu máy chủ của bạn chưa có nó, Docker tải xuống nginx từ Docker Hub và khởi động nó. Ngay sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy trỏ trình duyệt web của bạn tới http: // docker để xem trang bắt đầu. Bạn nên thấy:


Những vấn đề gặp phải phổ biến

CPU

Nếu CPU của bạn không hỗ trợ ảo hóa hoặc nếu bạn không có CPU 64 bit, bạn không thể chạy Docker ở local.

Hệ điều hành

Nếu bạn không chạy phiên bản 64 bit của Windows Windows 10 Pro, Enterprise hoặc Education; 1511 Cập nhật tháng 11, Build 10586 trở lên, bạn không thể chạy Docker cho Windows.

Bạn có thể cài đặt Docker Toolbox nếu bạn có phiên bản Windows 7 64 bit trở lên. Bạn có tùy chọn để nâng cấp .