Tag Archives: cài đặt docker trên macos

Part 2 – Cài đặt docker trên MacOS (Phần 3)

Docker cho Mac cung cấp một ứng dụng native Mac cài đặt /Applications. Nó tạo liên kết tượng trưng (symbolic link) trong /usr/local/bin cho docker và docker-compose với các phiên bản Mac với các lệnh trong gói ứng dụng. Cài đặt gói Docker cho Mac: Docker Engine Docker CLI Client Docker Compose Docker Machine Bạn đã chạy Docker Toolbox và… Read More »