Tag Archives: cài đặt docker trên windows

Part 2 – Cài đặt docker trên Windows (Phần 4)

Bạn đã từng cài đặt Docker Toolbox, Docker Machine hoặc VirtualBox chưa? Docker cho Windows hiện tại yêu cầu Hyper-V của Microsoft. Khi được bật, VirtualBox sẽ không còn có thể chạy các máy ảo (image VM của bạn sẽ vẫn còn). Bạn vẫn có thể sử dụng docker-machine để quản lý máy chủ từ xa. Bạn có… Read More »