Tag Archives: devops là gì

Devops là gì?

DevOps là gì? DevOps là một tập hợp tự động hóa các quy trình giữa các nhóm phát triển phần mềm và CNTT, để họ có thể xây dựng, kiểm tra và phát hành phần mềm nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Khái niệm về DevOps được thành lập dựa trên việc xây dựng văn… Read More »