Tag Archives: docker là gì

Part 1 – Docker là gì và tại sao nó ngày càng trở lên phổ biến?

Năm năm trước, Solomon Hykes đã giúp thành lập một doanh nghiệp, Docker , tìm cách làm cho các container dễ sử dụng. Với việc phát hành Docker 1.0 vào tháng 6 năm 2014, tiếng vang đã trở thành tiếng gầm. Và, trong những năm qua, nó ngày càng trở nên phổ biến. Tất cả sự ồn ào đang xảy ra… Read More »